SB 5.1.33

kṣārodekṣu-rasoda-suroda-ghṛtoda-kṣīroda-dadhi-maṇḍoda-śuddhodāḥ sapta jaladhayaḥ sapta dvīpa-parikhā ivābhyantara-dvīpa-samānā ekaikaśyena yathānupūrvaṁ saptasv api bahir dvīpeṣu pṛthak parita upakalpitās teṣu jambv-ādiṣu barhiṣmatī-patir anuvratānātmajān āgnīdhredhmajihva- yajñabāhu-hiraṇyareto-ghṛtapṛṣṭha-medhātithi-vītihotra-saṁjñān yathā-saṅkhyenaikaikasminn ekam evādhi-patiṁ vidadhe.
Překlad slovo od slova: 
kṣāra — sůl; uda — voda; ikṣu-rasa — tekutý výtažek z cukrové třtiny; uda — voda; surā — likér; uda — voda; ghṛta — přečištěné máslo; uda — voda; kṣīra — mléko; uda — voda; dadhi-maṇḍa — emulgovaný jogurt; uda — voda; śuddha-udāḥ — a pitná voda; sapta — sedm; jala-dhayaḥ — oceánů; sapta — sedm; dvīpa — ostrovů; parikhāḥ — brázdy; iva — jako; abhyantara — vnitřní; dvīpa — ostrovy; samānāḥ — rovné; eka-ekaśyena — jeden po druhém; yathā-anupūrvam — v chronologickém pořadí; saptasu — sedm; api — i když; bahiḥ — vně; dvīpeṣu — na ostrovech; pṛthak — oddělené; paritaḥ — dokola; upakalpitāḥ — umístěné; teṣu — na nich; jambū-ādiṣu — počínaje ostrovem Jambū; barhiṣmatī — Barhiṣmatī; patiḥ — manžel; anuvratān — jenž se skutečně řídili zásadami svého otce; ātma-jān — syny; āgnīdhra-idhmajihva-yajñabāhu-hiraṇyaretaḥ-ghṛtapṛṣṭha-medhātithi-vītihotra-saṁjñān — se jmény Āgnīdhra, Idhmajihva, Yajñabāhu, Hiraṇyaretā, Ghṛtapṛṣṭha, Medhātithi a Vītihotra; yathā-saṅkhyena — stejného počtu; eka-ekasmin — na každém ostrově; ekam — jednoho; eva — jistě; adhi-patim — králem; vidadhe — učinil.
Překlad: 
První oceán obsahuje slanou vodu, druhý šťávu z cukrové třtiny, třetí likér, čtvrtý přečištěné máslo, pátý mléko, šestý emulgovaný jogurt a sedmý sladkou, pitnou vodu. Všechny ostrovy jsou jimi zcela obklopené a každý oceán je stejně široký jako ostrov, kolem kterého se rozprostírá. Mahārāja Priyavrata, manžel královny Barhiṣmatī, svěřil vládu nad jednotlivými ostrovy svým synům — Āgnīdhrovi, Idhmajihvovi, Yajñabāhuovi, Hiraṇyaretovi, Ghṛtapṛṣṭhovi, Medhātithimu a Vītihotrovi. Všichni se tak stali na pokyn svého otce králi.
Význam: 

Všechny dvīpy (ostrovy) obklopují různé oceány a zde je řečeno, že každý oceán je stejně široký jako ostrov, kolem kterého se rozprostírá. Délka oceánů se ovšem nemůže rovnat délce ostrovů. Podle Vīrarāghavy Ācāryi je první ostrov široký 100 000 yojanů. Jeden yojan se rovná 12,8 kilometrů, a šířka prvního ostrova je tedy vypočítána na 1 280 000 kilometrů. Šířka vodní plochy, která ho obklopuje, je stejná, ale její délka je nutně jiná.