SB 4.9.30

dhruva uvāca
samādhinā naika-bhavena yat padaṁ
viduḥ sanandādaya ūrdhva-retasaḥ
māsair ahaṁ ṣaḍbhir amuṣya pādayoś
chāyām upetyāpagataḥ pṛthaṅ-matiḥ
Překlad slovo od slova: 
dhruvaḥ uvāca — Dhruva Mahārāja řekl; samādhinā — provozováním yogy v tranzu; na — nikdy; eka-bhavena — v jednom životě; yat — které; padam — postavení; viduḥ — porozuměli; sananda-ādayaḥ — čtyři brahmacārīni v čele se Sanandanou; ūrdhva-retasaḥ — neselhávající ve svém slibu celibátu; māsaiḥ — během měsíců; aham — já; ṣaḍbhiḥ — šesti; amuṣya — Jeho; pādayoḥ — lotosových nohou; chāyām — útočiště; upetya — dosáhl; apagataḥ — poklesl; pṛthak-matiḥ — s myslí upřenou na jiné věci než na Pána.
Překlad: 
Dhruva Mahārāja uvažoval: Usilovat o místo ve stínu lotosových nohou Pána není žádná obyčejná věc. I věhlasní brahmacārīni v čele se Sanandanou, kteří provozovali aṣṭāṅga-yogu v tranzu, dosáhli útočiště Pánových lotosových nohou až po mnoha a mnoha zrozeních. Já jsem toho dosáhl za pouhých šest měsíců, ale protože jsem myslel na jiné věci než na Pána, poklesl jsem ze svého postavení.
Význam: 

Dhruva Mahārāja sám vysvětluje důvod své nespokojenosti. Především naříká proto, že spatřit přímo Nejvyšší Osobnost Božství není vůbec snadné. I svaté osobnosti, jako jsou čtyři slavní brahmacārīni Sanandana, Sanaka, Sanātana a Sanat-kumārové, provozovali yogu po mnoho životů a dlouho setrvávali v tranzu, než získali příležitost vidět Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář. Dhruva Mahārāja uviděl Nejvyššího Pána po pouhých šesti měsících oddané služby. Očekával proto, že jakmile se setká s Nejvyšším Pánem, Pán si ho vezme okamžitě s Sebou do Svého sídla. Dhruva Mahārāja si velmi jasně uvědomil, že mu Pán svěřil vládu nad světem na dobu třiceti šesti tisíc let proto, že byl zpočátku ošálen hmotnou energií a chtěl se pomstít své nevlastní matce a získat vládu nad otcovým královstvím. Nyní nad svým sklonem vládnout hmotnému světu a pomstychtivým postojem k jiným živým bytostem trpce naříká.