SB 4.8.12

bālo 'si bata nātmānam
anya-strī-garbha-sambhṛtam
nūnaṁ veda bhavān yasya
durlabhe 'rthe manorathaḥ
Překlad slovo od slova: 
bālaḥ — dítě; asi — jsi; bata — ovšem; na — ne; ātmānam — mé vlastní; anya — jiné; strī — ženy; garbha — lůno; sambhṛtam — zrozený; nūnam — nicméně; veda — zkus pochopit; bhavān — ty; yasya — koho; durlabhe — nedosažitelná; arthe — věc; manaḥ-rathaḥ — žádostivý.
Překlad: 
Milé dítě, neuvědomuješ si, že ses nenarodil z mého lůna, ale z lůna jiné matky. Proto věz, že tvůj pokus je odsouzen k nezdaru. Toužíš po něčem, čeho nemůžeš nikdy dosáhnout.
Význam: 

Dhruva Mahārāja byl malé dítě a přirozeně svého tatínka miloval. Nevěděl, že mezi matkami existuje nějaký rozdíl. Královna Suruci na tento rozdíl poukázala a podotkla, že je příliš malý, než aby o tom mohl něco vědět. To byl další příklad její pýchy.