SB 4.6.42

brahmovāca
jāne tvām īśaṁ viśvasya
jagato yoni-bījayoḥ
śakteḥ śivasya ca paraṁ
yat tad brahma nirantaram
Překlad slovo od slova: 
brahmā uvāca — Pán Brahmā pravil; jāne — znám; tvām — tebe (Pane Śivo); īśam — vládce; viśvasya — celého hmotného projevu; jagataḥ — vesmírného projevu; yoni-bījayoḥ — matky i otce; śakteḥ — silou; śivasya — Śivy; ca — a; param — Nejvyšší; yat — který; tat — to; brahma — neměnný; nirantaram — bez hmotných vlastností.
Překlad: 
Pán Brahmā pravil: Můj drahý Pane Śivo, vládneš celému hmotnému projevu. Jsi spojení otce a matky vesmírného projevu a zároveň i Nejvyšší Brahman mimo vesmírný projev. Takto tě znám.
Význam: 

Pán Brahmā si byl vědom toho, že i když se mu Pán Śiva s úctou poklonil, je mnohem významnější než on sám. V Brahma-saṁhitě je postavení Pána Śivy vysvětleno — ve svých původních postaveních se Pán Viṣṇu a Pán Śiva od sebe neliší, ale přesto je mezi těmito dvěma osobnostmi rozdíl. V této souvislosti je dán příklad mléka v jogurtu, které se neliší od původního mléka, ze kterého byl jogurt zhotovený.