SB 4.6.40

sa tūpalabhyāgatam ātma-yoniṁ
surāsureśair abhivanditāṅghriḥ
utthāya cakre śirasābhivandanam
arhattamaḥ kasya yathaiva viṣṇuḥ
Překlad slovo od slova: 
saḥ — Pán Śiva; tu — ale; upalabhya — když viděl; āgatam — přišel; ātma-yonim — Pán Brahmā; sura-asura-īśaiḥ — nejlepším z polobohů i démonů; abhivandita-aṅghriḥ — jehož nohy jsou předmětem uctívání; utthāya — povstal; cakre — učinil; śirasā — svou hlavou; abhivandanam — uctivý; arhattamaḥ — Vāmanadeva; kasya — Kaśyapy; yathā eva — stejně jako; viṣṇuḥ — Viṣṇu.
Překlad: 
Lotosové nohy Pána Śivy uctívali polobozi i démoni. Jakmile však Pán Śiva spatřil mezi přicházejícími polobohy také Pána Brahmu, povstal a bez ohledu na své vysoké postavení se mu hluboce poklonil a dotkl se jeho lotosových nohou, stejně jako se Vāmanadeva s úctou poklonil Kaśyapovi Munimu.
Význam: 

Ačkoliv Kaśyapa Muni patřil do kategorie živých bytostí, narodil se mu transcendentální syn, Vāmanadeva, který byl inkarnací Viṣṇua. Pán Viṣṇu je Nejvyšší Osobnost Božství, ale přesto se Kaśyapovi Munimu poklonil. I Pán Kṛṣṇa se v dětství klaněl Svým rodičům, Nandovi a Yaśodě. Také se před bitvou na Kurukṣetře dotkl nohou Mahārāje Yudhiṣṭhira, neboť král byl starší než On. Osobnost Božství, Pán Śiva a řada dalších oddaných tak bez ohledu na své vznešené postavení dávají praktický příklad toho, jak ctít představené. Pán Śiva se s úctou poklonil Brahmovi, protože Brahmā byl jeho otcem, stejně jako Kaśyapa Muni byl otcem Vāmany.