SB 4.6.37

upaviṣṭaṁ darbhamayyāṁ
bṛsyāṁ brahma sanātanam
nāradāya pravocantaṁ
pṛcchate śṛṇvatāṁ satām
Překlad slovo od slova: 
upaviṣṭam — seděl na; darbha-mayyām — zhotovené z darbhy, trávy; bṛsyām — podložce; brahma — Absolutní Pravda; sanātanam — věčná; nāradāya — k Nāradovi; pravocantam — hovořil; pṛcchate — otázky; śṛṇvatām — poslouchal; satām — velkých mudrců.
Překlad: 
Seděl na rohoži z trávy a hovořil ke všem shromážděným, včetně velkého mudrce Nārady, kterého zvláště poučoval o Absolutní Pravdě.
Význam: 

Rohož ze suché trávy používají ti, kdo podstupují askezi s cílem poznat Absolutní Pravdu. Seděl na ní i Pán Śiva a hovořil ke slavnému oddanému, velkému mudrci Nāradovi, který se Pána Śivy ptal na různé aspekty oddané služby, a Śiva ho jakožto nejpřednější vaiṣṇava poučoval. Jejich diskuse se týkala poznání Ved, ale je zřejmé, že mluvili o oddané službě. Pán Śiva je nejlepší učitel, velký světec Nārada nejlepší posluchač a bhakti, oddaná služba, je tedy nejvyšší námět védského poznání.