SB 4.3.16

śrī-bhagavān uvāca
tvayoditaṁ śobhanam eva śobhane
anāhutā apy abhiyanti bandhuṣu
te yady anutpādita-doṣa-dṛṣṭayo
balīyasānātmya-madena manyunā
Překlad slovo od slova: 
śrī-bhagavān uvāca — mocný pán odpověděl; tvayā — tebou; uditam — řečené; śobhanam — je pravda; eva — jistě; śobhane — má drahá krásná ženo; anāhutāḥ — bez pozvání; api — i; abhiyanti — jdou; bandhuṣu — mezi přáteli; te — tito (přátelé); yadi — když; anutpādita-doṣa-dṛṣṭayaḥ — nenachází chyby; balīyasā — důležitější; anātmya-madena — pýchou, kterou vyvolává ztotožňování se s tělem; manyunā — hněvem.
Překlad: 
Mocný pán odvětil: Má drahá krásná ženo, máš sice pravdu, že člověk může navštívit dům přítele bez pozvání, ale to platí jen tehdy, když tento přítel nenachází chyby na svém hostu na základě tělesného pojetí totožnosti, a nehněvá se proto na něj.
Význam: 

Pán Śiva předvídal, že jakmile Satī překročí práh otcova domu, Dakṣa, její otec, pyšný následkem ztotožnování se s tělem, se okamžitě rozzlobí a bude na ni nemilosrdně zlý, přestože je bez chyb a nevinná. Pán Śiva ji varoval — její otec je příliš pyšný na své bohatství, a bude se tak zlobit, že to Satī nesnese. Bylo by proto lépe, kdyby nikam nešla. Pán Śiva již měl s Dakṣou své zkušenosti, neboť ačkoliv neměl žádné chyby, Dakṣa ho proklel mnoha hrubými slovy.