SB 4.3.13

kathaṁ sutāyāḥ pitṛ-geha-kautukaṁ
niśamya dehaḥ sura-varya neṅgate
anāhutā apy abhiyanti sauhṛdaṁ
bhartur guror deha-kṛtaś ca ketanam
Překlad slovo od slova: 
katham — jak; sutāyāḥ — dcery; pitṛ-geha-kautukam — slavnost v domě jejího otce; niśamya — slyšel; dehaḥ — tělo; sura-varya — ó nejlepší z polobohů; na — ne; iṅgate — vzrušené; anāhutāḥ — nevolán; api — i; abhiyanti — jde; sauhṛdam — přítel; bhartuḥ — manžela; guroḥ — duchovního mistra; deha-kṛtaḥ — otce; ca — a; ketanam — dům.
Překlad: 
Ó nejlepší z polobohů, jak by se dceřina těla nezmocnilo vzrušení, když slyší, že se v domě jejího otce konají oslavy? Můžeš sice namítat, že mne nikdo nepozval, ale do domu přítele, manžela, duchovního mistra a otce je možné jít i bez pozvání.