SB 4.29.80

maitreya uvāca
bhāgavata-mukhyo bhagavān
nārado haṁsayor gatim
pradarśya hy amum āmantrya
siddha-lokaṁ tato 'gamat
Překlad slovo od slova: 
maitreyaḥ uvāca — Maitreya pravil; bhāgavata — oddaných; mukhyaḥ — vůdce; bhagavān — velice mocný; nāradaḥ — Nārada Muni; haṁsayoḥ — živé bytosti a Pána; gatim — přirozené postavení; pradarśya — když ukázal; hi — jistě; amum — jemu (králi); āmantrya — poté, co ho pozval; siddha-lokam — na Siddhaloku; tataḥ — poté; agamat — odcestoval.
Překlad: 
Velký mudrc Maitreya pokračoval: Tímto způsobem nejlepší z oddaných, velký světec Nārada, vysvětlil králi Prācīnabarhimu věčné postavení Nejvyšší Osobnosti Božství a živé bytosti. Poté dal králi pozvání a odcestoval zpět na Siddhaloku.
Význam: 

Siddhaloka a Brahmaloka se nacházejí ve stejném planetárním systému. Brahmaloka je známá jako nejvyšší planeta v tomto vesmíru a Siddhaloka je považována za jednu z jejích družic. Obyvatelé Siddhaloky mají všechny mystické jógové schopnosti. Přestože velký mudrc Nārada cestuje po všech planetárních systémech, z tohoto verše vyplývá, že je obyvatelem Siddhaloky. Všichni obyvatelé Siddhaloky jsou astronauti a dokáží cestovat prostorem bez pomoci mechanických prostředků. Díky své jógové dokonalosti mohou individuálně cestovat z jedné planety na druhou. Nārada Muni předal velkému králi Prācīnabarhimu své pokyny, a než se vzdálil, pozval ho na Siddhaloku.