SB 4.24.69

idaṁ japata bhadraṁ vo
viśuddhā nṛpa-nandanāḥ
sva-dharmam anutiṣṭhanto
bhagavaty arpitāśayāḥ
Překlad slovo od slova: 
idam — toto; japata — při pronášení; bhadram — všechno příznivé; vaḥ — vy všichni; viśuddhāḥ — očištění; nṛpa-nandanāḥ — královští synové; sva-dharmam — své předepsané povinnosti; anutiṣṭhantaḥ — vykonávat; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; arpita — zanechat; āśayāḥ — s naprostou vírou.
Překlad: 
Moji milí královští synové, vykonávejte své královské povinnosti s čistým srdcem a pronášejte tuto modlitbu s myslí upřenou na lotosové nohy Pána. To vám zajistí přízeň osudu, neboť Pán s vámi bude velice spokojen.
Význam: 

Modlitby Pána Śivy jsou velmi autoritativní a významné. Pouhými modlitbami k Nejvyššímu Pánu může člověk dosáhnout dokonalosti, i když bude nadále vykonávat své předepsané povinnosti. Skutečným smyslem života je stát se oddaným Pána. Nezáleží na postavení, v jakém se člověk nachází — ať už je brāhmaṇou, kṣatriyou, vaiśyou, śūdrou, Američanem, Angličanem, Indem nebo kýmkoliv jiným, na kterémkoliv místě v hmotném světě může vykonávat oddanou službu jednoduše tím, že se bude modlit k Nejvyšší Osobnosti Božství. Mahā-mantra Hare Kṛṣṇa je také modlitba, neboť každá modlitba oslovuje Pána Jeho jménem a vzývá přízeň osudu žádostí, aby nám Pán dovolil oddaně Mu sloužit. Mahā-mantra Hare Kṛṣṇa také říká: “Můj milý Pane, Śrī Kṛṣṇo, můj milý Pane, Śrī Rāmo, ó energie Pána, Hare, zaměstnejte mě prosím ve Své službě.” I když jsme v nízkém postavení, oddaně sloužit můžeme za každé situace: ahaituky apratihatā — “Oddané službě nemohou zabránit žádné hmotné okolnosti.” (Bhāg. 1.2.6) Totéž doporučoval Pán Caitanya Mahāprabhu:

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva
jīvanti san-mukharitāṁ bhavadīya-vārtām
sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ-manobhir
ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais tri-lokyām

(Bhāg. 10.14.3)

Člověk může zůstat tam, kde je, dále vykonávat své předepsané povinnosti, a přesto může naslouchat poselství Pána od realizovaných duší. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je založené na tomto principu. Otevíráme střediska po celém světě s cílem dát každému příležitost naslouchat poselství Pána Kṛṣṇy, aby se mohl vrátit domů, zpátky k Bohu.