SB 4.24.10

yasyedaṁ deva-yajanam
anuyajñaṁ vitanvataḥ
prācīnāgraiḥ kuśair āsīd
āstṛtaṁ vasudhā-talam
Překlad slovo od slova: 
yasya — kterého; idam — toto; deva-yajanam — uspokojování polobohů pomocí obětí; anuyajñam — neustále obětoval; vitanvataḥ — vykonával; prācīna-agraiḥ — rozprostřel trávu kuśa tak, aby směřovala na východ; kuśaiḥ — tráva kuśa; āsīt — zůstávala; āstṛtam — rozptýlená; vasudhā-talam — po povrchu celé Země.
Překlad: 
Mahārāja Barhiṣat vykonával mnoho obětí po celém světě. Rozprostřel po zemi stébla trávy kuśa tak, že jejich vrcholky směřovaly na východ.
Význam: 

Jak je řečeno v minulém verši (kriyā-kāṇḍeṣu niṣṇātaḥ), Mahārāja Barhiṣat se důkladně zabral do plodonosných obětí. To znamená, že jakmile skončil jednu yajñu na jednom místě, začal v bezprostředním sousedství ihned vykonávat další. V současné době existuje podobná potřeba vykonávání saṅkīrtana-yajñi po celém světě. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy s tím již začalo na různých místech a vidíme, že se vždy shromáždí tisíce lidí, kteří se saṅkīrtana-yajñi zúčastní. Neviditelný příznivý vliv, který v této souvislosti působí, je třeba dále šířit po celém světě. Členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy by měli vykonávat jednu saṅkīrtana-yajñu za druhou, až dojde k tomu, že všichni lidé světa budou buď žertem, nebo vážně zpívat Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, což jim přinese prospěch v podobě očisty srdce. Svaté jméno Pána (harer nāma) je tak mocné, že vibrace tohoto transcendentálního zvuku působí rovnocenně bez ohledu na to, zda je zpíváno žertem nebo vážně. V současné době není možné vykonávat opakované yajñi, jak to dělal Mahārāja Barhiṣat, ale můžeme vykonávat saṅkīrtana-yajñu, která nic nestojí. Každý si může kdekoliv sednout a zpívat Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Bude-li povrch této planety zaplaven zpěvem mantry Hare Kṛṣṇa, lidé na celém světě budou velmi, velmi šťastní.