SB 4.15.26

vayaṁ tv aviditā loke
sūtādyāpi varīmabhiḥ
karmabhiḥ katham ātmānaṁ
gāpayiṣyāma bālavat
Překlad slovo od slova: 
vayam — my; tu — tehdy; aviditāḥ — nikoliv slavní; loke — ve světě; sūta-ādya — ó vy v čele se sūtou; api — nyní; varīmabhiḥ — velkými, chvályhodnými; karmabhiḥ — činy; katham — jak; ātmānam — mně; gāpayiṣyāma — mohu vás nechat přednášet; bālavat — jako děti.
Překlad: 
Král Pṛthu pokračoval: Moji drazí oddaní v čele se sūtou, nyní nejsem svými činy nijak slavný, neboť jsem nevykonal nic chvályhodného, co byste mohli oslavovat. Jak bych po vás tedy mohl chtít, abyste chválili mé činnosti jako malé děti?
Význam: 

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k patnácté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zjevení a korunovace krále Pṛthua”.