SB 4.15.11

tasyābhiṣeka ārabdho
brāhmaṇair brahma-vādibhiḥ
ābhiṣecanikāny asmai
ājahruḥ sarvato janāḥ
Překlad slovo od slova: 
tasya — jeho; abhiṣekaḥ — korunovace; ārabdhaḥ — uspořádána; brāhmaṇaiḥ — učenými brāhmaṇy; brahma-vādibhiḥ — připoutanými k védským obřadům; ābhiṣecanikāni — různé předměty potřebné pro vykonání obřadu; asmai — jemu; ājahruḥ — přinesli; sarvataḥ — ze všech stran; janāḥ — lidé.
Překlad: 
Učení brāhmaṇové, kteří byli velice připoutaní k védským obřadům, poté uspořádali královu korunovaci. Lidé, přicházející ze všech stran, přinesli různé předměty potřebné pro vykonání obřadu, a vše bylo tedy připraveno.