SB 4.14.11

nirūpitaḥ prajā-pālaḥ
sa jighāṁsati vai prajāḥ
tathāpi sāntvayemāmuṁ
nāsmāṁs tat-pātakaṁ spṛśet
Překlad slovo od slova: 
nirūpitaḥ — jmenovaný; prajā-pālaḥ — král; saḥ — on; jighāṁsati — chce ublížit; vai — jistě; prajāḥ — občané; tathā api — nicméně; sāntvayema — měli bychom uklidnit; amum — ho; na — ne; asmān — nás; tat — jeho; pātakam — hříšné výsledky; spṛśet — mohou se dotknout.
Překlad: 
Jmenovali jsme Venu králem státu, aby chránil občany, ale on se nyní stává jejich nepřítelem. Přes všechna tato nedopatření bychom se ho měli okamžitě pokusit uklidnit. Když tak učiníme, nemusí se nás dotknout hříšné výsledky jeho jednání.
Význam: 

Mudrci zvolili Venu za krále, ale ukázalo se, že je zlý, a proto se velice báli, že na sebe přivolali hříšné reakce. Zákon karmy člověku zakazuje se dokonce jen stýkat s někým, kdo je zlý. Tím, že mudrci dosadili Venu na trůn, s ním byli nepochybně ve styku. Jednání krále Veny nakonec začalo být natolik zvrhlé, že se svatí mudrci obávali znečištění jeho činnostmi. Než proti němu tedy cokoliv podnikli, pokusili se ho uklidnit a usměrnit, aby svých ohavností zanechal.