SB 4.11.32

yenopasṛṣṭāt puruṣāl
loka udvijate bhṛśam
na budhas tad-vaśaṁ gacched
icchann abhayam ātmanaḥ
Překlad slovo od slova: 
yena — kterou; upasṛṣṭāt — uchvácenou; puruṣāt — osobou; lokaḥ — každý; udvijate — je naplněn hrůzou; bhṛśam — velice; na — nikdy; budhaḥ — vzdělaný člověk; tat — hněvu; vaśam — pod vládu; gacchet — měl by jít; icchan — toužící; abhayam — nebojácnost, osvobození; ātmanaḥ — vlastního já.
Překlad: 
Ten, kdo touží po osvobození z hmotného světa, by nikdy neměl podlehnout hněvu, neboť člověk zmatený hněvem se pro druhé stává zdrojem strachu.
Význam: 

Oddaný nebo světec by neměl druhým nahánět hrůzu a nikdo by také neměl být zdrojem strachu pro něho. Kdo jedná s druhými bez nepřátelství, nebude mít nepřátele. Nicméně i Ježíš Kristus měl nepřátele, kteří ho nakonec ukřižovali. Stále budou totiž existovat lidé s démonskou povahou, kteří nacházejí chyby i na světcích. Světec se však nikdy nerozhněvá, ani když ho lidé sebevíce napadají.