SB 4.1.56

devā ūcuḥ
yo māyayā viracitaṁ nijayātmanīdaṁ
khe rūpa-bhedam iva tat-praticakṣaṇāya
etena dharma-sadane ṛṣi-mūrtinādya
prāduścakāra puruṣāya namaḥ parasmai
Překlad slovo od slova: 
devāḥ — polobozi; ūcuḥ — pravili; yaḥ — kdo; māyayā — vnější energií; viracitam — byl stvořen; nijayā — Jeho vlastní; ātmani — který je v Něm; idam — tento; khe — v prostoru; rūpa-bhedam — mraky; iva — jako; tat — Jeho; praticakṣaṇāya — k projevení; etena — s tímto; dharma-sadane — v domě Dharmy; ṛṣi-mūrtinā — v podobě mudrce; adya — dnes; prāduścakāra — zjevil se; puruṣāya — Osobnosti Božství; namaḥ — uctivé poklony; parasmai — Nejvyššímu.
Překlad: 
Polobozi pravili: Vzdejme uctivé poklony transcendentální Osobnosti Božství, Svrchovanému Pánu, Jenž Svou vnější energií stvořil tento vesmírný projev, který v Něm spočívá stejně, jako vzduch a oblaka spočívají v prostoru. Nyní se zjevil v domě Dharmy jako Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi.
Význam: 

Vesmírnou podobou Pána je vesmírný projev, který je ukázkou vnější energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Ve vesmírném prostoru se nachází nespočetné množství rozličných planet a také vzduch s různými druhy barevných oblaků. Někdy tam vidíme letadla přelétávat z jednoho místa na druhé. Celý vesmírný projev je plný různorodosti, ale tato různorodost je ve skutečnosti projevem vnější energie Pána, jež spočívá v Pánovi. Pán nejprve projevil Svou energii a nyní se Osobně zjevil v tomto světě stvořeném Jeho energií, který je s Ním totožný, ale zároveň se od Něho liší. Polobozi tedy vzdali úctu Nejvyššímu Pánu, který se projevuje v tolika podobách. Jistí nedualističtí filozofové si na základě svého neosobního pojetí myslí, že jakákoliv různorodost je falešná. Tato sloka však přímo uvádí: yo māyayā viracitam. Různorodost je projevem energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Energie se od Boha neliší, a proto je různorodost také skutečná. Hmotná různorodost je sice dočasná, ale není falešná — je odrazem duchovní různorodosti. Slovo praticakṣaṇāya — “je v Něm různorodost” — zde vyhlašuje slávu Nejvyššího Pána, který se zjevil jako Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi a který je počátkem veškeré různorodosti hmotné přírody.