SB 3.9.40

ya etena pumān nityaṁ
stutvā stotreṇa māṁ bhajet
tasyāśu samprasīdeyaṁ
sarva-kāma-vareśvaraḥ
Překlad slovo od slova: 
yaḥ — každý, kdo; etena — tímto; pumān — člověk; nityam — pravidelně; stutvā — který se modlí; stotreṇa — verši; mām — Mě; bhajet — uctívá; tasya — jeho; āśu — velice brzy; samprasīdeyam — splním; sarva — všechny; kāma — touhy; vara-īśvaraḥ — Pán všech požehnání.
Překlad: 
Každý člověk, který se modlí jako Brahmā, a takto Mě uctívá, bude velice brzy požehnán splněním všech svých tužeb, neboť Já jsem Pán všech požehnání.
Význam: 

Modlitby, které složil Brahmā, nemůže přednášet někdo, kdo chce dosáhnout svého vlastního smyslového požitku. Takové modlitby může zvolit jedině ten, kdo si přeje uspokojit Pána službou Jemu. Pán plní všechny touhy, které se týkají transcendentální láskyplné služby, ale nevyhovuje rozmarům neoddaných, ani když Mu jako příležitostní oddaní skládají ty nejlepší modlitby.