SB 3.5.2

vidura uvāca
sukhāya karmāṇi karoti loko
na taiḥ sukhaṁ vānyad-upāramaṁ vā
vindeta bhūyas tata eva duḥkhaṁ
yad atra yuktaṁ bhagavān vaden naḥ
Překlad slovo od slova: 
viduraḥ uvāca — Vidura řekl; sukhāya — pro dosažení štěstí; karmāṇi — plodonosné činnosti; karoti — každý vykonává; lokaḥ — v tomto světě; na — nikdy; taiḥ — takovými činnostmi; sukham — nějaké štěstí; — nebo; anyat — jinak; upāramam — uspokojení; — ani; vindeta — dosahuje; bhūyaḥ — naopak; tataḥ — těmito činnostmi; eva — jistě; duḥkham — neštěstí; yat — to, co; atra — podle okolností; yuktam — správný směr; bhagavān — ó veliký; vadet — laskavě vysvětli; naḥ — nám.
Překlad: 
Vidura řekl: Ó veliký mudrci, každý v tomto světě se zaměstnává plodonosnými činnostmi, aby dosáhl štěstí, ale nezískává ani spokojenost, ani úlevu v neštěstí. Naopak, je těmito činnostmi pouze roztrpčen. Dej nám prosím pokyny, jak má člověk žít, aby získal skutečné štěstí.
Význam: 

Vidura položil Maitreyovi několik všeobecných otázek, což původně nebylo jeho záměrem. Uddhava mu poradil, aby vyhledal Maitreyu Muniho a zevrubně se seznámil se všemi pravdami ohledně Pána, Jeho jména, slávy, vlastností, podoby, zábav, doprovodu atd., a proto když Vidura nalezl Maitreyu, měl se ho ptát pouze na Pána. Ze své přirozené pokory se ho však neptal na Pána hned, ale nejprve se dotazoval na věci, které mají větší význam pro obyčejného člověka. Obyčejný člověk nemůže pochopit Pána. Musí nejprve vědět, že žije pod vlivem iluzorní energie. V iluzi si člověk myslí, že může být šťastný jedině plodonosnými činnostmi, ale ve skutečnosti se tak více a více zaplétá do sítě akcí a reakcí a nenalézá pro svůj životní problém žádné řešení. To vystihuje jedna pěkná píseň: “Velice jsem toužil po veškerém štěstí, kterého je možno v životě dosáhnout, a proto jsem si postavil dům. Všechny plány mi však shořely na prach, protože v domě znenadání vypukl požár.” Takové jsou zákony přírody. Každý si plánuje štěstí v hmotném světě, ale zákony přírody jsou tak kruté, že jeho plány spálí na prach. Člověk, který pracuje pro plody své práce, není šťastný, jak si naplánoval, a jeho neustálá touha po štěstí se nikdy nenaplní.