SB 3.5.1

śrī-śuka uvāca
dvāri dyu-nadyā ṛṣabhaḥ kurūṇāṁ
maitreyam āsīnam agādha-bodham
kṣattopasṛtyācyuta-bhāva-siddhaḥ
papraccha sauśīlya-guṇābhitṛptaḥ
Překlad slovo od slova: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; dvāri — u pramene; dyu-nadyāḥ — nebeské řeky Gangy; ṛṣabhaḥ — nejlepší z Kuruovců; kurūṇām — z Kuruovců; maitreyam — k Maitreyovi; āsīnam — sedícímu; agādha-bodham — nezměrného poznání; kṣattā — Vidura; upasṛtya — poté, co přišel; acyuta — neomylný Pán; bhāva — charakter; siddhaḥ — dokonalý; papraccha — tázal se; sauśīlya — jemnost; guṇa-abhitṛptaḥ — spokojený transcendentálními vlastnostmi.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī řekl: Vidura, nejlepší z kuruovské dynastie, který byl dokonalý v oddané službě Pánu, dospěl k prameni nebeské řeky Gangy (do Hardwaru), kde seděl Maitreya, velký mudrc, obdařený nezměrným poznáním. Vidura, který měl velice jemné chování a nacházel uspokojení na transcendentální úrovni, se ho začal ptát.
Význam: 

Vidura byl již dokonalý díky své čisté oddanosti neomylnému Pánovi. Pán a všechny živé bytosti jsou svojí povahou kvalitativně totožní, ale Pán je kvantitativně mnohem větší než kterákoliv individuální živá bytost. Pán nikdy neklesá, zatímco živé bytosti snadno poklesnou pod vliv iluzorní energie. Vidura již překonal vratké postavení živé bytosti v podmíněném životě tím, že byl acyuta-bhāva, plně pohroužen do oddané služby Pánu. Toto životní stádium se nazývá acyuta-bhāva-siddha neboli “dokonalost dosažená oddanou službou”. Každý, kdo je pohroužen do oddané služby Pánu, je osvobozenou duší a má všechny význačné vlastnosti. Učený mudrc Maitreya seděl na osamoceném místě na břehu Gangy v Hardwaru a Vidura, dokonalý oddaný Pána se všemi kladnými transcendentálními vlastnostmi, za ním přišel, aby se ho ptal.