SB 3.33.36

etan nigaditaṁ tāta
yat pṛṣṭo 'haṁ tavānagha
kapilasya ca saṁvādo
devahūtyāś ca pāvanaḥ
Překlad slovo od slova: 
etat — toto; nigaditam — vyprávěné; tāta — ó milý Viduro; yat — na co; pṛṣṭaḥ — dotázán; aham — já; tava — tebou; anagha — ó bezhříšný Viduro; kapilasya — Kapily; ca — a; saṁvādaḥ — rozhovor; devahūtyāḥ — Devahūti; ca — a; pāvanaḥ — čistý.
Překlad: 
Můj milý synu, jelikož jsi se mne tázal, náležitě jsem ti odpověděl. Ó bezhříšný Viduro, vyprávění o činnostech Kapiladeva a Jeho matky je nejčistší ze všech čistých pojednání.