SB 3.32.31

ity etat kathitaṁ gurvi
jñānaṁ tad brahma-darśanam
yenānubuddhyate tattvaṁ
prakṛteḥ puruṣasya ca
Překlad slovo od slova: 
iti — takto; etat — toto; kathitam — popsané; gurvi — ó ctihodná matko; jñānam — poznání; tat — to; brahma — Absolutní Pravda; darśanam — zjevující; yena — pomocí kterého; anubuddhyate — je pochopena; tattvam — pravda; prakṛteḥ — o hmotě; puruṣasya — o duši; ca — a.
Překlad: 
Má drahá, ctihodná matko, již jsem ti popsal cestu pochopení Absolutní Pravdy, po které může člověk dojít k porozumění skutečné pravdě o hmotě, duši a jejich vztahu.