SB 3.31.23

tenāvasṛṣṭaḥ sahasā
kṛtvāvāk śira āturaḥ
viniṣkrāmati kṛcchreṇa
nirucchvāso hata-smṛtiḥ
Překlad slovo od slova: 
tena — tím vzduchem; avasṛṣṭaḥ — tlačené dolů; sahasā — náhle; kṛtvā — obrácené; avāk — dolů; śiraḥ — hlavou; āturaḥ — trpící; viniṣkrāmati — vychází ven; kṛcchreṇa — s velkými potížemi; nirucchvāsaḥ — bez dechu; hata — zbavené; smṛtiḥ — paměti.
Překlad: 
Dítě, které je znenadání tlačené dolů proudem vzduchu, vychází s velkými potížemi ven hlavou dolů, bez dechu a krutou bolestí je zbavené paměti.
Význam: 

Slovo kṛcchreṇa znamená “s velkými potížemi”. Když dítě vychází úzkým průchodem břicha, obrovským tlakem zcela přestane dýchat a bolestí ztratí paměť. Někdy je utrpení tak kruté, že se narodí mrtvé nebo téměř mrtvé. Můžeme si představit, co jsou to bolesti zrození. Dítě je deset měsíců v příšerné situaci uvnitř břicha a po jejich uplynutí je silou vytlačeno ven. V Bhagavad-gītě Pán zdůrazňuje, že ten, kdo má skutečný zájem o rozvoj duchovního vědomí, musí mít vždy na zřeteli čtyři bolesti — zrození, smrt, nemoc a stáří. Materialista dělá pokroky v mnoha ohledech, ale nedokáže odstranit tyto čtyři druhy utrpení, které se neodmyslitelně pojí s hmotnou existencí.