SB 3.29.6

maitreya uvāca
iti mātur vacaḥ ślakṣṇaṁ
pratinandya mahā-muniḥ
ābabhāṣe kuru-śreṣṭha
prītas tāṁ karuṇārditaḥ
Překlad slovo od slova: 
maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; iti — takto; mātuḥ — Jeho matky; vacaḥ — slova; ślakṣṇam — laskavá; pratinandya — vítající; mahā-muniḥ — velký mudrc Kapila; ābabhāṣe — promluvil; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců, Viduro; prītaḥ — potěšen; tām — jí; karuṇā — soucitem; arditaḥ — pohnutý.
Překlad: 
Śrī Maitreya řekl: Ó nejlepší z Kuruovců, velký mudrc Kapila, pohnutý soucitem Své slavné matky a potěšený jejími slovy, promluvil následovně.
Význam: 

Pán Kapila byl s žádostí Své slavné matky velice spokojený, protože nemyslela pouze na vlastní záchranu, ale i na všechny pokleslé podmíněné duše. Pán je vždy soucitný k pokleslým duším v tomto hmotném světě, a proto přichází Sám nebo posílá Své důvěrné služebníky, aby je osvobodil. Jelikož Jeho soucit s nimi neustává, velice Ho těší, když se nad nimi slituje i některý z Jeho oddaných. V Bhagavad-gītě je jasně řečeno, že ti, kdo se snaží zlepšit podmínky pokleslých duší kázáním závěru Bhagavad-gīty — plně se odevzdat Osobnosti Božství — jsou Pánovi velice drazí. Když tedy Pán viděl, že Jeho milovaná matka měla s pokleslými dušemi veliký soucit, potěšilo Ho to a byl k ní také soucitný.