SB 3.20.44

siddhān vidyādharāṁś caiva
tirodhānena so 'sṛjat
tebhyo 'dadāt tam ātmānam
antardhānākhyam adbhutam
Překlad slovo od slova: 
siddhān — Siddhy; vidyādharān — Vidyādhary; ca eva — a také; tirodhānena — schopností zůstávat skrytý před zraky; saḥ — Pán Brahmā; asṛjat — stvořil; tebhyaḥ — jim; adadāt — dal; tam ātmānam — tuto svoji podobu; antardhāna-ākhyam — která se nazývá Antardhāna; adbhutam — úžasnou.
Překlad: 
Potom Pán Brahmā svou schopností zůstávat skrytý před zraky ostatních stvořil Siddhy a Vidyādhary a dal jim tuto svou úžasnou podobu, která se nazývá Antardhāna.
Význam: 

Antardhāna je taková podoba živých bytostí, jejíž přítomnost lze vnímat, ale není možné ji vidět.