SB 3.18.4

tvaṁ naḥ sapatnair abhavāya kiṁ bhṛto
yo māyayā hanty asurān parokṣa-jit
tvāṁ yogamāyā-balam alpa-pauruṣaṁ
saṁsthāpya mūḍha pramṛje suhṛc-chucaḥ
Překlad slovo od slova: 
tvam — Ty; naḥ — nás; sapatnaiḥ — našimi nepřáteli; abhavāya — pro zabití; kim — zdali; bhṛtaḥ — udržovaný; yaḥ — ten, kdo; māyayā — podvodem; hanti — zabíjí; asurān — démony; parokṣa-jit — který zvítězil tak, že zůstal neviditelný; tvām — Ty; yogamāyā-balam — Jehož silou je matoucí energie; alpa-pauruṣam — Jehož moc je nepatrná; saṁsthāpya — když zabiji; mūḍha — hlupáku; pramṛje — odstraním; suhṛt-śucaḥ — smutek mých příbuzných.
Překlad: 
Ty darebáku, naši nepřátelé Tě udržovali při životě, abys nás zabil, a již jsi jako neviditelný zahubil několik démonů. Hlupáku, Tvá moc je pouze mystická a já dnes potěším své příbuzné tím, že Tě zabiji.
Význam: 

Démon použil slova abhavāya, které znamená “pro zabití”. Śrīdhara Svāmī podotýká, že toto “zabití” znamená osvobození, nebo jinými slovy, zabití koloběhu opakovaného zrození a smrti. Pán zabíjí koloběh zrození a smrti a Sám zůstává neviditelný. Činnosti Pánovy vnitřní energie jsou nepochopitelné, ale jakmile ji Pán nepatrně projeví, může Svou milostí osvobodit živou bytost z nevědomosti. Śucaḥ znamená “utrpení” — působením Své vnitřní energie yogamāyi může Pán ukončit utrpení hmotné existence. V Upaniṣadách (Śvetāśvatara Up. 6.8) je řečeno: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate. Pro oči obyčejného člověka je Pán neviditelný, ale Jeho energie působí mnoha různými způsoby. Nepřátelsky smýšlející démoni si myslí, že se Bůh skrývá a že jedná prostřednictvím Své mystické síly. Myslí si, že kdyby nalezli Boha, zabili by Ho pouhým pohledem. Takto uvažoval i Hiraṇyākṣa a napadl Pána slovy: “Nesmírně ubližuješ naší společnosti, neboť ses přidal na stranu polobohů a mnoha způsoby zabíjíš naše příbuzné, i když Sám přitom zůstáváš skrytý. Nyní Tě vidím tváří v tvář a nenechám Tě odejít. Zabiji Tě a zachráním své příbuzné před Tvými zlovolnými kouzly.”

Démoni neustále chtějí zabít Boha nejen slovy a filozofií, ale myslí si, že je-li někdo mocný po hmotné stránce, může zabít Boha hmotnými smrtícími zbraněmi. Démoni, jakými byli Kaṁsa, Rāvaṇa a Hiraṇyakaśipu, se považovali za dostatečně mocné na to, aby mohli zabít dokonce i Boha. Démoni nechápou, že Bůh jedná prostřednictvím Svých mnoha různých energií tak úžasně, že je přítomný všude a zároveň zůstává ve Svém věčném sídle, Goloce Vṛndāvaně.