SB 3.18.17

tataś ca gadayārātiṁ
dakṣiṇasyāṁ bhruvi prabhuḥ
ājaghne sa tu tāṁ saumya
gadayā kovido 'hanat
Překlad slovo od slova: 
tataḥ — potom; ca — a; gadayā — Svým kyjem; arātim — nepřítele; dakṣiṇasyām — na pravé; bhruvi — obočí; prabhuḥ — Pán; ājaghne — udeřil; saḥ — Pán; tu — ale; tām — kyj; saumya — ó vznešený Viduro; gadayā — svým kyjem; kovidaḥ — obratný; ahanat — ochránil se.
Překlad: 
Potom Pán Svým kyjem udeřil na pravé obočí nepřítele, ale démon byl v boji velice obratný, ó vznešený Viduro, a ochránil se manévrem svého kyje.