SB 3.16.36

tayor asurayor adya
tejasā yamayor hi vaḥ
ākṣiptaṁ teja etarhi
bhagavāṁs tad vidhitsati
Překlad slovo od slova: 
tayoḥ — jejich; asurayoḥ — dvou asurů; adya — dnes; tejasā — silou; yamayoḥ — dvojčat; hi — jistě; vaḥ — vás všech polobohů; ākṣiptam — zneklidnila; tejaḥ — moc; etarhi — takto jistě; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tat — to; vidhitsati — přeje si učinit.
Překlad: 
To, co vás zneklidňuje, je síla těchto dvojčat-asurů (démonů), která snižuje vaši moc. Pomoc však není v mých silách, protože to vše si přeje učinit Samotný Pán.
Význam: 

I když se Hiraṇyakaśipu a Hiraṇyākṣa, původně Jaya a Vijaya, stali asury, polobozi tohoto hmotného světa jim nemohli vládnout. Pán Brahmā proto řekl, že ani on, ani všichni polobozi dohromady nemohou dělat nic proti neklidu, který způsobovali. Přišli do hmotného světa na příkaz Nejvyššího Pána a jedině On mohl dát vše do pořádku. To znamená, že ačkoliv Jaya a Vijaya přijali těla asurů, byli i nadále mocnější než kdokoliv jiný, a tak dokazovali, že si Nejvyšší Pán přeje bojovat, protože i On má v Sobě bojovnou náladu. Pán je původem všeho, ale když chce bojovat, musí to být s oddaným. Jaya a Vijaya tedy byli prokleti od Kumārů na základě Jeho touhy. Pán poručil vrátným sestoupit do hmotného světa a stát se Jeho nepřáteli, aby s nimi mohl bojovat a aby Svoji touhu po boji uspokojil službou Svých osobních oddaných.

Brahmā oznámil polobohům, že vzniklá temnota, která je zneklidňovala, vycházela z touhy Nejvyšší Osobnosti Božství. Chtěl, aby věděli, že ačkoliv oba sluhové Pána přicházeli v podobě démonů, byli velice mocní a větší než polobozi, kteří je proto nemohli ovládat. Nikdo nepřekoná jednání Nejvyššího Pána. Polobozi také dostali radu, aby se nesnažili vzniklé situaci čelit, protože nastala na pokyn Pána. Stejně tak se nikdo nemůže postavit do cesty tomu, koho Pán pověřil vykonáním určité činnosti v tomto hmotném světě, zvláště jde-li o kázání Jeho slávy — vůle Pána se naplní za všech okolností.