SB 3.12.52

evaṁ yukta-kṛtas tasya
daivaṁ cāvekṣatas tadā
kasya rūpam abhūd dvedhā
yat kāyam abhicakṣate
Překlad slovo od slova: 
evam — takto; yukta — rozjímající; kṛtaḥ — když tak činil; tasya — jeho; daivam — nadpřirozenou sílu; ca — také; avekṣataḥ — pozorující; tadā — tehdy; kasya — Brahmy; rūpam — podoba; abhūt — projevila se; dvedhā — dvojí; yat — která je; kāyam — jeho tělo; abhicakṣate — považovaná.
Překlad: 
Když byl pohroužen do meditace a pozoroval nadpřirozenou sílu, z jeho těla se vytvořily dvě další podoby. Dodnes jsou oslavovány jako tělo Brahmy.
Význam: 

Z těla Brahmy vzešla dvě těla. Jedno mělo knír a druhé mělo velká prsa. Nikdo nedokáže vysvětlit jejich původ, a proto jsou dodnes známa jako kāyam neboli tělo Brahmy — bez dalšího naznačení jejich vztahu jako jeho syn nebo dcera.