SB 3.12.3

dṛṣṭvā pāpīyasīṁ sṛṣṭiṁ
nātmānaṁ bahv amanyata
bhagavad-dhyāna-pūtena
manasānyāṁ tato 'sṛjat
Překlad slovo od slova: 
dṛṣṭvā — když viděl; pāpīyasīm — hříšné; sṛṣṭim — stvoření; na — ne; ātmānam — v sobě; bahu — potěšení; amanyata — cítil; bhagavat — o Osobnosti Božství; dhyāna — meditace; pūtena — tím očištěný; manasā — takovým uvažováním; anyām — další; tataḥ — potom; asṛjat — stvořil.
Překlad: 
Jelikož Brahmā viděl toto matoucí stvoření jako něco hříšného, neměl ze svých činností žádnou radost, a proto se očistil meditací o Osobnosti Božství. Pak zahájil další etapu tvoření.
Význam: 

Brahmā sice stvořil různé vlivy nevědomosti, ale plnění takového nevděčného úkolu ho neuspokojilo. Musel to však udělat, protože to tak většina podmíněných duší chtěla. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (15.15), že je přítomný v srdci každého a každému pomáhá buď vzpomenout si, nebo zapomenout. Někdo může položit otázku, proč Pán, který je dokonale milostivý, jednomu pomáhá vzpomenout si, zatímco druhému zapomenout. Jeho milost se ve skutečnosti neprojevuje v tom, že by jednomu nadržoval a k druhému choval nepřátelství. Živá bytost je jako nedílná část Pána částečně nezávislá, protože částečně sdílí všechny vlastnosti Pána. Každý, kdo má nějakou nezávislost, jí může někdy v nevědomosti zneužít. Když chce živá bytost zneužít své nezávislosti a sklouznout do nevědomosti, milostivý Pán se ji ze všeho nejdřív snaží před pádem do pasti zachránit, ale když živá bytost trvá na cestě do pekla, Pán jí pomůže zapomenout na její skutečnou pozici. Pán pomůže padající živé bytosti klesnout až do nejnižšího postavení, aby jí dal příležitost poznat, zda jí zneužití její nezávislosti přináší štěstí.

Téměř všechny podmíněné duše, které kolují v hmotném světě, zneužívají své nezávislosti, a proto jsou oklamány pěti druhy nevědomosti. Brahmā jako poslušný služebník Pána je všechny z nutnosti stvořil, ale neměl z takové práce žádnou radost, protože oddaný Pána přirozeně nevidí rád, když někdo klesá ze své skutečné pozice. Těm, kteří se nezajímají o seberealizaci, dává Pán dokonalé vybavení, aby mohli uspokojit své zájmy, a Brahmā je v tomto směru spolehlivým pomocníkem.