SB 3.12.28

vācaṁ duhitaraṁ tanvīṁ
svayambhūr haratīṁ manaḥ
akāmāṁ cakame kṣattaḥ
sa-kāma iti naḥ śrutam
Překlad slovo od slova: 
vācam — Vāk; duhitaram — k dceři; tanvīm — narozené z jeho těla; svayambhūḥ — Brahmā; haratīm — přitahující; manaḥ — jeho mysl; akāmām — aniž by měla sexuální touhu; cakame — toužil; kṣattaḥ — ó Viduro; sa-kāmaḥ — mající sexuální touhu; iti — takto; naḥ — my; śrutam — slyšeli jsme.
Překlad: 
Ó Viduro, slyšeli jsme, že Brahmā měl dceru jménem Vāk, která se narodila z jeho těla a která přitahovala jeho mysl k sexu, přestože ona k němu žádnou sexuální touhu necítila.
Význam: 

Balavān indriya-grāmo vidvāṁsam api karṣati (Bhāg. 9.19.17). Je řečeno, že smysly jsou tak šílené a silné, že dokáží zmást i toho nejrozumnějšího a nejučenějšího člověka. Je proto doporučeno, aby muž nežil o samotě ani se svojí matkou, sestrou nebo dcerou. Vidvāṁsam api karṣati znamená, že i ti nejučenější lidé se stávají obětí nátlaku smyslů. Maitreya se o tomto nedostatku Brahmy, který chtěl mít sex s vlastní dcerou, zdráhal hovořit, ale nakonec se o něm zmínil. Takové věci se stávají a samotný Brahmā je toho živým příkladem, přestože je první živou bytostí a největším učencem v celém vesmíru. Když se mohl stát obětí sexuálního pudu Brahmā, co potom ostatní, kteří mají tolik světských slabostí? Říká se, že tuto krajní nemorálnost Brahmā projevil v jisté kalpě, ale nemohlo se to stát v té, kdy přímo od Pána vyslechl čtyři základní verše Śrīmad-Bhāgavatamu, protože Pán tehdy po přednesení Bhāgavatamu Brahmovi požehnal, že již nikdy v žádné kalpě nebude zmaten. To naznačuje, že před vyslechnutím Śrīmad-Bhāgavatamu se Brahmā mohl stát obětí takové smyslnosti, ale poté, co slyšel Śrīmad-Bhāgavatam přímo od Pána, již nemohl takto poklesnout.

Měli bychom si ale z tohoto případu vzít vážné ponaučení. Člověk je tvor společenský, a pokud se neomezeně stýká s něžným pohlavím, vede to k jeho pádu. Svobodné sdružování mužů a žen, zvláště mezi mládeží, je kamenem úrazu na cestě duchovního pokroku. Hmotné podmínění je pouze důsledkem sexuálního podmínění, a neomezené styky mužů a žen tedy nepochybně tvoří velikou překážku. Maitreya uvedl tento příklad s Brahmou, aby nás upozornil právě na toto veliké nebezpečí.