SB 3.11.36

tasyaiva cānte kalpo 'bhūd
yaṁ pādmam abhicakṣate
yad dharer nābhi-sarasa
āsīl loka-saroruham
Překlad slovo od slova: 
tasya — Brāhma-kalpy; eva — jistě; ca — také; ante — na konci; kalpaḥ — věk; abhūt — nastal; yam — který; pādmam — Pādma; abhicakṣate — se nazývá; yat — ve kterém; hareḥ — Osobnosti Božství; nābhi — v pupku; sarasaḥ — z jezera; āsīt — byl; loka — vesmíru; saroruham — lotos.
Překlad: 
Věk, který následoval po prvním věku Brāhma, se nazývá Pādma-kalpa, neboť během něho z jezera v pupku Osobnosti Božství Hariho vyrostl vesmírný lotosový květ.
Význam: 

Věk následující po Brāhma-kalpě se nazývá Pādma-kalpa, neboť v tomto věku vyrůstá vesmírný lotos. V jistých Purāṇách se Pādma-kalpa nazývá také Pitṛ-kalpa.