SB 3.11.3

evaṁ kālo 'py anumitaḥ
saukṣmye sthaulye ca sattama
saṁsthāna-bhuktyā bhagavān
avyakto vyakta-bhug vibhuḥ
Překlad slovo od slova: 
evam — takto; kālaḥ — čas; api — také; anumitaḥ — měřen; saukṣmye — v jemných; sthaulye — v hrubých podobách; ca — také; sattama — ó nejlepší; saṁsthāna — kombinace atomů; bhuktyā — pohybem; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; avyaktaḥ — neprojevený; vyakta-bhuk — vládnoucí všem hmotným pohybům; vibhuḥ — veliký zdroj energie.
Překlad: 
Čas můžeme odhadovat měřením pohybu různých kombinací atomů. Čas je energie všemocné Osobnosti Božství, Hariho, který ovládá všechny hmotné pohyby, přestože není v hmotném světě viditelný.