SB 3.11.2

sata eva padārthasya
svarūpāvasthitasya yat
kaivalyaṁ parama-mahān
aviśeṣo nirantaraḥ
Překlad slovo od slova: 
sataḥ — projeveného důsledku; eva — jistě; pada-arthasya — hmotných těl; svarūpa-avasthitasya — zůstávající ve stejné podobě i v době zničení; yat — to, co; kaivalyam — jednota; parama — nejvyšší; mahān — neomezená; aviśeṣaḥ — podoby; nirantaraḥ — věčně.
Překlad: 
Atomy jsou konečným stavem projeveného vesmíru. Ve svých původních podobách, kdy netvoří žádná těla, se nazývají “neomezená jednota”. Existují různé druhy těl s hmotnou podobou, ale samotné atomy tvoří celý projev.