SB 3.11.19

catvāri trīṇi dve caikaṁ
kṛtādiṣu yathā-kramam
saṅkhyātāni sahasrāṇi
dvi-guṇāni śatāni ca
Překlad slovo od slova: 
catvāri — čtyři; trīṇi — tři; dve — dva; ca — také; ekam — jedna; kṛta-ādiṣu — v Satya-yuze; yathā-kramam — a následně v dalších věcích; saṅkhyātāni — čítající; sahasrāṇi — tisíce; dvi-guṇāni — dvakrát; śatāni — stovky; ca — také.
Překlad: 
Věk Satya trvá 4800 let polobohů, věk Tretā trvá 3600 let polobohů, věk Dvāpara trvá 2400 let a věk Kali 1200 let polobohů.
Význam: 

Jak již bylo řečeno, jeden rok polobohů trvá 360 lidských let. Satya-yuga tedy trvá 4800 x 360 neboli 1 728 000 let. Tretā-yuga trvá 3600 x 360 neboli 1 296 000 let. Dvāpara-yuga trvá 2400 x 360 neboli 864 000 let a poslední věk, Kali-yuga, trvá 1200 x 360 neboli 432 000 let.