SB 3.10.22

gaur ajo mahiṣaḥ kṛṣṇaḥ
sūkaro gavayo ruruḥ
dvi-śaphāḥ paśavaś ceme
avir uṣṭraś ca sattama
Překlad slovo od slova: 
gauḥ — kráva; ajaḥ — koza; mahiṣaḥ — buvol; kṛṣṇaḥ — druh jelena; sūkaraḥ — prase; gavayaḥ — zvířecí druh; ruruḥ — jelen; dvi-śaphāḥ — se dvěma kopyty; paśavaḥ — zvířata; ca — také; ime — všechna tato; aviḥ — ovce; uṣṭraḥ — velbloud; ca — a; sattama — ó nejčistší.
Překlad: 
Ó nejčistší Viduro, kráva, koza, buvol, jelen kṛṣṇa, prase, zvíře gavaya, jelen, ovce a velbloud jsou nižší zvířata, která mají dvě kopyta.