SB 3.1.1

śrī-śuka uvāca
evam etat purā pṛṣṭo
maitreyo bhagavān kila
kṣattrā vanaṁ praviṣṭena
tyaktvā sva-gṛham ṛddhimat
Překlad slovo od slova: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; etat — tento; purā — dříve; pṛṣṭaḥ — jsa dotázán; maitreyaḥ — velký mudrc Maitreya; bhagavān — Jeho Milost; kila — jistě; kṣattrā — Vidurou; vanam — les; praviṣṭena — vstupující do; tyaktvā — odříkající si; sva-gṛham — vlastní dům; ṛddhimat — prosperující.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī řekl: Poté, co se král Vidura, veliký oddaný, vzdal pohodlí svého domova a odešel do lesa, položil Jeho Milosti Maitreyovi Ṛṣimu tuto otázku.