SB 2.7.41

nāntaṁ vidāmy aham amī munayo 'gra-jās te
māyā-balasya puruṣasya kuto 'varā ye
gāyan guṇān daśa-śatānana ādi-devaḥ
śeṣo 'dhunāpi samavasyati nāsya pāram
Překlad slovo od slova: 
na — nikdy; antam — konec; vidāmi — znám; aham — já; amī — a všichni ti; munayaḥ — velcí mudrci; agra-jāḥ — narození před tebou; te — ty; māyā-balasya — všemocného; puruṣasya — Osobnosti Božství; kutaḥ — co říci o jiných; avarāḥ — kteří se narodili po nás; ye — ti; gāyan — zpíváním; guṇān — vlastnosti; daśa-śata-ānanaḥ — ten, který má deset stovek úst; ādi-devaḥ — první inkarnace Pána; śeṣaḥ — známý jako Śeṣa; adhunā — doposud; api — ani; samavasyati — může dosáhnout; na — ne; asya — Jeho; pāram — hranic.
Překlad: 
Ani já, ani všichni mudrci narození před tebou, neznáme plně všemocnost Osobnosti Božství. Co potom o Něm mohou vědět ostatní, kteří se narodili po nás? Ani Śeṣa, první inkarnace Pána, nemůže dosáhnout hranic tohoto poznání, přestože popisuje vlastnosti Pána deseti stovkami úst.
Význam: 

Všemocná Osobnost Božství projevuje mnoho energií, které se dělí na tři základní — vnitřní, vnější a okrajovou, přičemž ke každé z těchto energií patří nekonečné množství jejich různých expanzí. Nikdo tedy nemůže spočítat energetické expanze Pána, protože ani Pán Samotný v inkarnaci Śeṣi je nedokáže vyčíslit, přestože je neustále popisuje tisícem Svých úst.