SB 2.4.12

śrī-śuka uvāca
namaḥ parasmai puruṣāya bhūyase
sad-udbhava-sthāna-nirodha-līlayā
gṛhīta-śakti-tritayāya dehinām
antarbhavāyānupalakṣya-vartmane
Překlad slovo od slova: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; namaḥ — klaním se; parasmai — Nejvyšší; puruṣāya — Osobnosti Božství; bhūyase — úplnému celku; sad-udbhava — stvoření hmotného světa; sthāna — jeho udržování; nirodha — a jeho zničení; līlayā — v podobě zábavy; gṛhīta — přijal; śakti — moc; tritayāya — tři kvality; dehinām — všech, kteří vlastní hmotná těla; antaḥ-bhavāya — Jemu, který v nich pobývá; anupalakṣya — nepředstavitelný; vartmane — ten, Jehož cesty jsou takové.
Překlad: 
Śukadeva Gosvāmī řekl: S úctou se klaním Pánovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který pro stvoření hmotného světa přijímá tři kvality přírody. Je úplným celkem sídlícím v těle každého a Jeho cesty jsou nepředstavitelné.
Význam: 

Tento hmotný svět je projevem tří kvalit — dobra, vášně a nevědomosti — a Nejvyšší Pán přijímá pro stvoření, udržování a zničení hmotného světa podoby tří vládnoucích Božstev: Brahmy, Viṣṇua a Śaṅkary (Śivy). Jako Viṣṇu vstupuje do každého stvořeného hmotného těla. Jako Garbhodakaśāyī Viṣṇu vstupuje do každého vesmíru a jako Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu vstupuje do těla každé živé bytosti. Pán Śrī Kṛṣṇa je původem všech viṣṇu-tattev, a proto je zde osloven jako paraḥ pumān a v Bhagavad-gītě (15.18) jako Puruṣottama. Je úplným celkem a puruṣāvatārové jsou Jeho úplné expanze. Bhakti-yoga je jediný proces, kterým můžeme poznat Boha. Jelikož empiričtí filozofové a mystičtí yogīni nedovedou pochopit Osobnost Božství, Pán se nazývá anupalakṣya-vartmane — “Pán nepochopitelné cesty neboli bhakti-yogy”.