SB 2.10.5

avatārānucaritaṁ
hareś cāsyānuvartinām
puṁsām īśa-kathāḥ proktā
nānākhyānopabṛṁhitāḥ
Překlad slovo od slova: 
avatāra — inkarnace Boha; anucaritam — činnosti; hareḥ — Osobnosti Božství; ca — také; asya — Jeho; anuvartinām — následovníků; puṁsām — osob; īśa-kathāḥ — věda o Bohu; proktāḥ — je řečeno; nānā — různá; ākhyāna — vyprávění; upabṛṁhitāḥ — popsána.
Překlad: 
Věda o Bohu popisuje inkarnace Osobnosti Božství a různé činnosti Pána, společně s činnostmi Jeho velkých oddaných.
Význam: 

Existence vesmírného projevu má své dějiny, ve kterých jsou zaznamenávány činnosti živých bytostí. Lidé všeobecně rádi studují dějiny a pojednání o různých osobnostech a dobách, ale kvůli nedostatku poznání o Bohu se nevěnují studiu dějin inkarnací Osobnosti Božství. Vždy bychom měli mít na paměti, že hmotný svět byl stvořen pouze proto, aby umožnil podmíněným duším dosáhnout vysvobození. Milostivý Pán ze Své bezpříčinné milosti sestupuje na různé planety v hmotném světě a pomáhá podmíněným duším na cestě osvobození. Díky popisům Jeho činností má studium dějin a historických pojednání smysl. Śrīmad-Bhāgavatam obsahuje transcendentální příběhy o Pánovi a Jeho velkých oddaných, a těmto námětům je třeba naslouchat s úctou a napjatou pozorností.