SB 12.9.11

taṁ caṇḍa-śabdaṁ samudīrayantaṁ
balāhakā anv abhavan karālāḥ
akṣa-sthaviṣṭhā mumucus taḍidbhiḥ
svananta uccair abhi varṣa-dhārāḥ
Překlad slovo od slova: 
tam — tento vítr; caṇḍa-śabdam — hrozivý zvuk; samudīrayantam — který vydával; balāhakāḥ — mraky; anu — jej následující; abhavan — objevily se; karālāḥ — hrozivé; akṣa — jako kola nákladního vozu; sthaviṣṭhāḥ — tĕžké; mumucuḥ — vypouštĕly; taḍidbhiḥ — s blýskáním; svanantaḥ — dunĕly; uccaiḥ — mocnĕ; abhi — na všech svĕtových stranách; varṣa — deštĕ; dhārāḥ — proudy.
Překlad: 
Tento vítr vydával hrozivý zvuk a přinesl dĕsivé mraky doprovázené hromy a blesky. Na všech svĕtových stranách se spustily přívaly deštĕ tĕžké jako kola nákladního vozu.