SB 12.6.73

sūta uvāca
evaṁ stutaḥ sa bhagavān
vāji-rūpa-dharo raviḥ
yajūṁṣy ayāta-yāmāni
munaye 'dāt prasāditaḥ
Překlad slovo od slova: 
sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; evam — takto; stutaḥ — opĕvovaný; saḥ — on; bhagavān — mocný polobůh; vāji-rūpa — podobu konĕ; dharaḥ — přijal; raviḥ — sluneční bůh; yajūṁṣi — yajur-mantry; ayāta-yāmāni — které se žádný jiný smrtelník nenaučil; munaye — mudrci; adāt — dal; prasāditaḥ — potĕšen.
Překlad: 
Sūta Gosvāmī řekl: Mocný bůh slunce byl s jeho opĕvováním spokojen, přijal podobu konĕ a mudrci Yājñavalkyovi předal yajur-mantry, které do té doby nikdo v lidské společnosti neznal.