SB 12.4.43

imāṁ vakṣyaty asau sūta
ṛṣibhyo naimiṣālaye
dīrgha-satre kuru-śreṣṭha
sampṛṣṭaḥ śaunakādibhiḥ
Překlad slovo od slova: 
imam — tento; vakṣyati — přednese; asau — přítomen zde, před námi; sūtaḥ — Sūta Gosvāmī; ṛṣibhyaḥ — mudrcům; naimiṣa-ālaye — v lese Naimiṣa; dīrgha-satre — bĕhem dlouhodobé obĕti; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců; sampṛṣṭaḥ — dotázán; śaunaka-ādibhiḥ — shromáždĕním vedeným Śaunakou.
Překlad: 
Ó nejlepší z Kuruovců, tentýž Sūta Gosvāmī, který nyní sedí před námi, přednese tento Bhāgavatam mudrcům shromáždĕným u velké obĕti v Naimiṣāraṇyi. Stane se tak poté, co bude dotázán členy shromáždĕní vedeného Śaunakou.
Význam: 

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtvrté kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Čtyři druhy zničení vesmíru.“