SB 12.2.40

rājann ete mayā proktā
nara-devās tathāpare
bhūmau mamatvaṁ kṛtvānte
hitvemāṁ nidhanaṁ gatāḥ
Překlad slovo od slova: 
rājan — ó králi Parīkṣite; ete — tito; mayā — mnou; proktāḥ — popsaní; nara-devāḥ — králové; tathā — a; apare — ostatní lidské bytosti; bhūmau — na zemi; mamatvam — vlastnictví; kṛtvā — uplatňují; ante — nakonec; hitvā — vzdání se; imām — tohoto svĕta; nidhanam — zkázy; gatāḥ — dosáhli.
Překlad: 
Můj milý králi Parīkṣite, všichni tito králové, které jsem popsal, i ostatní živé bytosti přicházejí na tuto zemi a uplatňují svá vlastnická práva, ale nakonec se všichni musejí tohoto svĕta vzdát a čelit své zkáze.