SB 12.2.33

yasmin kṛṣṇo divaṁ yātas
tasminn eva tadāhani
pratipannaṁ kali-yugam
iti prāhuḥ purā-vidaḥ
Překlad slovo od slova: 
yasmin — v který; kṛṣṇaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; divam — do duchovního svĕta; yātaḥ — odešel; tasmin — ten; eva — stejný; tadā — tehdy; ahani — den; pratipannam — získal; kali-yugam — vĕk Kali; iti — tak; prāhuḥ — říkají; purā — minulosti; vidaḥ — znalci.
Překlad: 
Ti, kdo vĕdecky rozumí minulosti říkají, že vliv vĕku Kali začal v ten samý den, kdy Pán Śrī Kṛṣṇa odešel do duchovního svĕta.
Význam: 

VÝZNAM: Kali-yuga mĕla sice technicky vzato začít bĕhem přítomnosti Pána Kṛṣṇy na této planetĕ, ale tento pokleslý vĕk musel pokornĕ čekat, až odejde Nejvyšší Osobnost Božství.