SB 12.2.30

yāvat sa pāda-padmābhyāṁ
spṛśan āste ramā-patiḥ
tāvat kalir vai pṛthivīṁ
parākrantuṁ na cāśakat
Překlad slovo od slova: 
yāvat — dokud; saḥ — On, Pán Śrī Kṛṣṇa; pāda-padmābhyām — svýma lotosovýma nohama; spṛśan — dotýkající se; āste — zůstal; ramā-patiḥ — manžel bohynĕ štĕstí; tāvat — tak dlouho; kaliḥ — vĕk Kali; vai — vskutku; pṛthivīm — zemi; parākrantum — přemoci; na — ne; ca — a; aśakat — byl schopen.
Překlad: 
Dokud se Pán Śrī Kṛṣṇa, manžel bohynĕ štĕstí, svýma lotosovýma nohama dotýkal zemĕ, nemohl si ji Kali podrobit.
Význam: 

VÝZNAM: Kali sice vstoupil na zemi již bĕhem přítomnosti Pána Kṛṣṇy a nepatrnĕ se projevoval v bezbožných činnostech Duryodhany a jeho spojenců. Pán Kṛṣṇa však Kaliho vliv důslednĕ potíral, takže se mu nedařilo, dokud Pán Kṛṣṇa zemi neopustil.