SB 12.2.23

yadāvatīrṇo bhagavān
kalkir dharma-patir hariḥ
kṛtaṁ bhaviṣyati tadā
prajā-sūtiś ca sāttvikī
Překlad slovo od slova: 
yadā — až; avatīrṇaḥ — inkarnuje; bhagavān — Nejvyšší Pán; kalkiḥ — Kalki; dharma-patiḥ — pán náboženství; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛtam — Satya-yuga; bhaviṣyati — začne; tadā — potom; prajā-sūtiḥ — stvoření potomstva; ca — a; sāttvikī — v kvalitĕ dobra.
Překlad: 
Až se na zemi zjeví Nejvyšší Pán jako Kalki, udržovatel náboženství, začne Satya-yuga a lidská společnost bude plodit potomstvo v kvalitĕ dobra.