SB 12.2.18

śambhala-grāma-mukhyasya
brāhmaṇasya mahātmanaḥ
bhavane viṣṇuyaśasaḥ
kalkiḥ prādurbhaviṣyati
Překlad slovo od slova: 
śambhala-grāma — ve vesnici Śambhala; mukhyasya — předního obyvatele; brāhmaṇasya — brāhmaṇy; mahā-ātmanaḥ — velké duše; bhavane — v domĕ; viṣṇuyaśasaḥ — Viṣṇuyaśi; kalkiḥ — Pán Kalki; prādurbhaviṣyati — zjeví se.
Překlad: 
Pán Kalki se objeví v domĕ Viṣṇuyaśi, nejpřednĕjšího brāhmaṇy vesnice Śambhala.