SB 12.13.3

purāṇa-saṅkhyā-sambhūtim
asya vācya-prayojane
dānaṁ dānasya māhātmyaṁ
pāṭhādeś ca nibodhata
Překlad slovo od slova: 
purāṇa — Purāṇ; saṅkhyā — počítání (veršů); sambhūtim — souhrn; asya — tohoto Bhāgavatamu; vācya — téma; prayojane — a účel; dānam — jak jej darovat; dānasya — tohoto darování; māhātmyam — slávu; pāṭha-ādeḥ — učení a tak dále; ca — a; nibodhata — prosím poslouchejte.
Překlad: 
Nyní si prosím vyslechnĕte souhrn délek všech Purāṇ. Poté slyšte o hlavním tématu a účelu této Bhāgavata Purāṇy, o tom, jak ji správnĕ darovat, o slávĕ tohoto daru a nakonec o slávĕ naslouchání a přednášení tohoto písma.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīmad-Bhāgavatam je nejlepší ze všech Purāṇ. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že nyní budou zmínĕny ostatní Purāṇy, tak jako jsou při oslavĕ krále zmínĕni jeho pomocníci.