SB 12.10.42

ya evam etad bhṛgu-varya varṇitaṁ
rathāṅga-pāṇer anubhāva-bhāvitam
saṁśrāvayet saṁśṛṇuyād u tāv ubhau
tayor na karmāśaya-saṁsṛtir bhavet
Překlad slovo od slova: 
yaḥ — kdo; evam — tak; etat — toto; bhṛgu-varya — ó nejlepší z Bhṛguových potomků (Śaunako); varṇitam — popsáno; ratha-aṅga-pāṇeḥ — Pán Śrī Hariho, který v ruce drží kolo od vozu; anubhāva — energií; bhāvitam — prostoupené; saṁśrāvayet — umožní nĕkomu vyslechnout; saṁśṛṇuyāt — sám vyslechne; u — nebo; tau — oni; ubhau — oba; tayoḥ — jich; na — ne; karma-āśaya — založený na mentalitĕ plodonosné činnosti; saṁsṛtiḥ — kolobĕh hmotného života; bhavet — je.
Překlad: 
Ó nejlepší z Bhṛguovců, toto vyprávĕní týkající se Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho přenáší transcendentální energii Nejvyššího Pána. Každý, kdo je správnĕ přednese či vyslechne, již nikdy nebude vystaven hmotné existenci založené na touze provádĕt plodonosné činnosti.
Význam: 

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k desáté kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pán Śiva a Umā oslavují Mārkaṇḍeyu Ṛṣiho.“