SB 12.10.16

āha tv ātmānubhāvena
pūrṇa-kāmasya te vibho
karavāma kim īśāna
yenedaṁ nirvṛtaṁ jagat
Překlad slovo od slova: 
āha — Mārkaṇḍeya řekl; tu — vskutku; ātma-anubhāvena — tvým vlastním prožíváním extáze; pūrṇa-kāmasya — ve všech ohledech spokojený; te — pro tebe; vibho — ó mocný; karavāma — mohu udĕlat; kim — co; īśāna — ó pane; yena — kým; idam — tento; nirvṛtam — uklidnĕn; jagat — celý svĕt.
Překlad: 
Mārkaṇḍeya řekl: Ó mocný Pane, co mohu udĕlat pro tebe, který jsi zcela spokojen ve své extázi? Svou milostí ve skutečnosti uspokojuješ celý tento svĕt.